Sponzori domu sociálnych služieb pre seniorov

Dotácie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 4, Bratislava