Cenník domova sociálnych služieb

Celková cena za denný pobyt je zložená z

 • ceny za bývanie
 • ceny za zaopatrenie
 • ceny za stravovanie

1) Bývanie:

 • 1 posteľová izba 19,58 € / deň
 • 2 posteľová izba 12,87 € / deň
 • 3 posteľová izba 11,90 € / deň
 • 4 posteľová izba 11,00 €/ deň

2) Zaopatrenie ubytovaní:

 • Klient zaradený posudkom do V resp. VI. stupňa odkázanosti na soc. službu
  2,38 € / deň

3) Stravovanie :

 • stravná jednotka na deň 5,01 € / deň
 • stravná jednotka na deň pri diabetickej diete 5,93 € / deň

4) Doplnkové poplatky za vlastné:

 • rádio 3,40 € / mesiac
 • televízor 6,64 € / mesiac
 • video alebo CD prehrávač 1,66 € / mesiac