Dom sociálnych služieb pre seniorov Bratislava
AKTUALITY

Najnovšie informácie z nášho domu sociálnych služieb Senecio.

FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE
POTREBUJETE PORADIŤ?

Pomôžeme Vám s formulármi, ktoré potrebujete vyplniť.

Dom sociálnych služieb SENECIO

AKO DOMA

Senecio je prvé novootvorené zariadenie typu Domu sociálnych služieb v Devínskej Novej Vsi. Poskytujeme útočisko ľuďom v dôchodkovom veku a dospelým s ľahším psychickým a fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú 24 hodinovú individuálnu starostlivosť.

Formou špeciálneho osobného prístupu zabezpečujeme komplexné somatické, psychické, sociálne a duchovné služby zodpovedajúce európskemu štandardu. Naším záujmom je skvalitnenie životných podmienok našich klientov a snaha aktívne podporovať ich chuť a vôľu do života.

TEŠÍME SA
NA VÁS

Naším zámerom je aj zabezpečovanie rôznych aktivít pre ubytovaných klientov dôchodcov, ale aj pre obyvateľov, dôchodcov z Devínskej Novej Vsi. Vytvárame podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť a rekreačnú činnosť na udržiavanie fyzickej, psychickej a duchovnej aktivity.

Máte otázku a nenašli ste na ňu odpoveď?

NAPÍŠTE NÁM