Spoločnosť SENECIO rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Služby - starostlivost o starých ludí Bratislava

Dom sociálnych služieb Senecio sa nachádza v moderných zrekonštruovaných priestoroch bývalej materskej škôlky. Budova pozostáva z dvoch poschodí s plochou približne 1 200 m2 a je vybavená zariadením, ktoré zaručuje našim klientom maximálny komfort a pohodlie. Senecio ma vlastný, príjemne upravený areál s rozlohou približne 4 000 m2.

Kapacita:
* 45 ubytovaných klientov

Sociálne služby pre dospelých

Senecio poskytuje starostlivosť ľuďom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú opateru inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Poskytujeme: stravovanie, bývanie*, zaopatrenie, lekársku starostlivosť, poradenstvo, záujmovú činnosť, činnosť pod dozorom inštruktorky pracovnej terapie, duševnú a duchovnú aktiváciu, kultúrnu, rekreačnú a rehabilitačnú činnosť, budovanie komunity s cieľom rozvoja svojpomoci a vzájomnej pomoci a aktívne podporujeme chuť našich klientov zúčastňovať sa na celospoločenskom živote.

* V zariadení DSS občan nemá nárok  na trvalý ani  prechodný pobyt.

Kultúrna, záujmová a rekreačná činnosť

Naším zámerom je aj zabezpečovanie rôznych aktivít pre ubytovaných klientov dôchodcov, ale aj pre obyvateľov, dôchodcov z Devínskej Novej Vsi. Vytvárame podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť a rekreačnú činnosť na udržiavanie fyzickej, psychickej a duchovnej aktivity.

Stravovanie pre dôchodcov

Priestory jedálenského zariadenia  slúžia nielen pre obyvateľov Senecia, ale aj pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi, ktorí  do zariadenia dochádzajú alebo je im strava rozvážaná. Naši klienti majú zabezpečenú celodennú stravu - raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru.

Čistenie a pranie odevov

Túto starostlivosť poskytujeme  pre ubytovaných klientov.